Inne projekty

Akcja “Kredki zamiast kwiatów”
Coroczne obrony prac licencjackich i magisterskich stworzyły piękną tradycję podziękowań dla promotorów i recenzentów w formie bukietów kwiatów. W Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej jednakże zwyczaj ten zmieniono, wychodząc z inicjatywą, by kwiaty te zastąpić drobiazgami przydatnymi dla dzieci przebywających na oddziałach pediatrycznych.

Tak właśnie powstała akcja ,,Kredki zamiast kwiatów’’. Upominki, które umilą najmłodszym czas spędzony w szpitalu, a więc zabawki, książki, przybory szkolne, koordynatorzy i wolontariusze akcji zbierają codziennie w czasie trwających obron. W sekretariacie zaś, na studentów wspierających inicjatywę czekają karty okolicznościowe, które wręczane są wykładowcom z informacją o udziale w akcji.

Co roku “Kredki zamiast kwiatów” wspierają inny krakowski szpital.

 

Uniwersytet Dzieci
Członkowie naszego koła naukowego jako wykładowcy Uniwersytetu Dzieci pomagają odkrywać i rozumieć świat. W maju i kwietniu 2016 roku poprowadzili cykl warsztatów pt."Jak nie wpaść w pułapkę mediów?". Młodym studentom w wieku 10-11 lat odpowiedzieli na pytania: Czy jesteśmy świadomi wpływu, jakiemu poddajemy się każdego dnia, włączając komputer, telefon, telewizję? Jak uniknąć zmanipulowania przez media, które bombardują nas zewsząd informacją? Jak odróżnić rzetelny przekaz od zmanipulowanego? Jak weryfikować docierające do nas informacje? Jak media wpływają na nasz odbiór świata, postrzeganie prawdy, podejmowane decyzje?

Świadomość tego, jak niezwykle ważną rolę odgrywają rzeczywiste intencje nadawcy - pozwala lepiej zrozumieć prezentowane w mediach zjawiska, dlatego chcieliśmy uwrażliwić młodych słuchaczy na to, w jaki sposób należy odbierać treści przekazywane przez telewizję, radio czy internet. W ten sposób, po zakończeniu warsztatów, dzieci zdobytą wiedzę mogły wykorzystać do tego, aby czujniej przyglądać się temu, co dzieje się w dzisiejszym świecie. W trakcie warsztatów studenci przekonali się o sile oddziaływania mediów. Stali się dzięki temu kompetentnymi odbiorcami, świadomymi pułapek, które zastawia na nich świat informacji i reklamy.

 

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego
Jest projektem badawczym, w którego przeprowadzenie zaangażowali się w 2014 roku członkowie Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ. Celem projektu jest monitoring pewnych procesów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie, w szczególności zaś relacji oraz zakresu i jakości współpracy pomiędzy organizacjami trzeciego sektora (czyli organizacjami pozarządowymi) a władzami państwowymi w ramach projektowania i wdrażania polityki publicznej.

Koordynatorkami projektu są dr hab. Agnieszka Hess, politolog i medioznawca ­ Kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz dr hab. Ewa Bogacz-­Wojtanowska, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach pierwszego etapu projektu zostało zrealizowane dwuczęściowe badanie pilotażowe, w trakcie którego przeprowadzono kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami miasta Krakowa oraz pracownikami organizacji pozarządowych dotyczących rozumienia zasad dialogu obywatelskiego.

Badanie miało na celu m.in. określenie poziomu znajomości takich pojęć jak konsultacje społeczne, organizacje pozarządowe, budżet obywatelski oraz ocenę stopnia zaangażowania obywateli miasta w działalność organizacji pozarządowych i poziomu wiedzy na temat instytucji Urzędu Miasta Krakowa takich jak: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komisje Dialogu Obywatelskiego.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media – Ciało – Płeć”
To projekt, który miał zainicjować w Polsce systematyczne, wyczerpujące badania nad mediami, widzianymi przez pryzmat kategorii cielesności. Olbrzymia popularność owej perspektywy w innych dyscyplinach światowej i polskiej humanistyki wskazuje, iż próba jej przełożenia na język medioznawstwa może dać niezwykle cenne rezultaty – zwłaszcza w sytuacji, w której media jawią się jako przestrzeń, w której ciało i płeć eksploatowane są w sposób bardzo intensywny.

Założeniem konferencji jest zderzenie rozmaitych perspektyw badawczych, pokazanie bogactwa metodologicznego i tematycznego oraz próba odniesienia dotychczasowego dorobku naukowców zajmujących się ciałem i płcią do realiów medialnych. Jest to pierwszy, niezbędny krok wiodący do wykrystalizowania osobnego subdyskursu medioznawczego, zajmującego się tą właśnie tematyką. Oficjalna strona konferencji dostępna jest pod adresem www.mediacialoplec.wordpress.com.

 

EKSPERTyzy
Cykl spotkań z ekspertami dziennikarstwa, w trakcie których studenci mogą zadać ważne pytania specjalistom z dziedziny medialnej. Jest to najmłodszy projekt Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ. Podczas realizacji projektu studenci sami wybierają gościa, z którym chcą porozmawiać. Porozmowie jest czas na dyskusję, w której biorą udział wszyscy uczestnicy spotkania.

Pierwszym gościem EKSPERTyz był Marek Balawajder, dziennikarz śledczy radia RMF FM. Opowiedział uczestnikom o tym, jak zmieniło się dziennikarstwo śledcze na przestrzeni kilkunastu lat jego kariery oraz o największych wyzwaniach jakie czekają na dziennikarzy śledczych w ich codziennej pracy. Kolejnym gościem, który zgromadził studentów do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ był redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego Piotr Mucharski. Tematem przewodnim spotkania był: Kościół, media, demokracja. Studenci poruszyli ważne tematy, dotyczące problemów, z jakimi borykają się media katolickie. Gościliśmy również redaktora naczelnego Dziennika Polskiego, a zarazem autora reportażu "Czwarty Pożar Teheranu" Marka Kęskrawca. Studenci mieli okazję zapytać o szczegóły związane z jego książką oraz o jego codzienną pracę w ogólnopolskim dzienniku.

Kontakt

adres:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4,
pok. 1.354
30-348 Kraków

e-mail:
knsduj@gmail.com


Partnerzy